Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Regulaminem.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Strona główna      O firmie      Kontakt      Płatności      Regulamin
Login      Hasło  

Pokaż Znak.pl na większej mapie

Kontakt


Sprzedaż


Tel. 61 875 05 85, 61 875 05 89
sklep@znak.pl

Serwis


Tel. 61 875 06 19
serwis@znak.pl

Zamówienia internetowe


Tel. 61 875 05 85, 61 875 05 89
sklepinternetowy@znak.pl

Konto bankowe


BRE Bank Wydział Bankowości Elektronicznej mBank
15 1140 2004 0000 3202 6285 5930

Sklep czynny


- pn-pt: 10:00-18:00 (pn-czw od 09:30, często od 09:00 - prosimy o tel. w celu upewnienia się, że jest już otwarte bo mogą być wyjątki od reguły)
- sb: 10:00-14.00

Serwis czynny


- pn-pt: 10:00-18:00
(pn-czw od 09:30 - sb: 10:00-14.00

ZNAK.PL
ul. Kaliska 1
61-131 Poznań
NIP: 699-182-14-15
Tel. 798 262 127

Oddaj zużyty sprzęt komputerowy i elektroniczny


Kupując sprzęt komputerowy i elektroniczny w firmie Łukasz Doliński ZNAK.PL klient ma możliwość pozostawienia nieodpłatnie starego sprzętu w sklepie o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Kupując towar w sklepie internetowym należy podczas składania zamówienia w oknie Uwagi wpisać informację o chęci oddania zużytego urządzenia.


Dlaczego nie wolno wyrzucać elektrośmieci razem z innymi odpadami?
- Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby Ziemi.
- Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np. ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon), które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.


Rodzaje substancji niebezpiecznych w wybranych rodzajach sprzętu:
Monitory, telewizory - Arsen, ołów, kadm, chrom, rtęć (Substancje te posiadają silne właściwości trujące, mutagenne i rakotwórcze)
Komputery - Związki bromu (Powodują schorzenia układu rozrodczego i nerwowego)


Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

Nasz numer BDO: 000491797
Powierzchnia sali sprzedażowej wynosi 80 m2.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
informujemy, że nasza firma Łukasz Doliński ZNAK.PL jako Dystrybutor i punkt serwisowy ma poniższe zobowiązania:
Art. 37.
1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
Art. 40.
1. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.
Art. 41.
1. Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.

Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

REMONDIS Sanitech Poznan Sp. z o.o.
ul. Górecka 104 61-483 Poznan Tel.: +48 61 6640733
Numer BDO 000012573

ZŁOMAR Arkadiusz Słomka
ul. Średzka 18 61-023 Poznań tel. 607 451 644
Numer BDO 000004633

Pandera Wanda Zawadzka
ul. Mostowa 26/34 61-854 Poznań tel. 500310977, 511801827
Numer BDO 000019193

Ekos Poznań Sp. z o.o.
ul. Krańcowa 12 61-022 Poznań tel. 61 871 85 00
Numer BDO 000004046

https://www.remondis-polska.pl/pl/lokalizacje/
http://mapa.oddamodpady.pl/