Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Regulaminem.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Strona główna      O firmie      Kontakt      Płatności      Regulamin
Login      Hasło  

Regulamin
 • Strona internetowa znak.pl prowadzona jest przez ZNAK.PL z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kaliskiej 1.

 • Sprzedażą towarów zamówionym przez stronę internetową zajmuje się sklep komputerowy znak.pl znajdujący się w Poznaniu.

 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 • Zawartość strony internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Klient wypełniający formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

 • Zawarcie umowy następuje w momencie akceptacji przez znak.pl zamówienia do realizacji, jednak zmiana statusu zamówienia na "rozpoczęte" informuje jedynie klienta o odebraniu zamówienia przez sprzedawcę. Zamówienie można uznać za zaakceptowane do realizacji w przypadku kiedy klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub kiedy w zamówieniu status zostanie zmieniony na "czeka na klienta", "oczekiwanie na przelew".

 • Ceny podane na stronie internetowej są rozróżnione w zależności od sposobu płatności. Prosimy klientów o wybieranie odpowiedniego poziomu cen dla którego przyporządkowana jest wybrana przez nich metoda płatności.

 • Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 • Cena w przypadku towaru wysyłanego do klienta kurierem zostanie powiększona o koszt wysyłki. Koszt ten jest każdorazowo podawany w czasie składania zamówienia i akceptowany przez klienta.

 • znak.pl przykłada szczególną staranność aby ceny podane na stronie internetowej odpowiadały rzeczywistości. Zastrzegamy sobie jednak prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku błędnego podania ceny (np. rażąco niskiej) na skutek błędu ludzkiego lub technicznego.

 • Podczas składania zamówienia należy podać wszystkie wymagane dane odpowiadające rzeczywistości. Duże znaczenie posiada podanie prawidłowego numeru telefonu celem potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu i wprowadzenia ewentualnych korekt.

 • O przyjęciu zamówienia klient informowany jest poprzez e-mail. Najczęściej poprzedza je weryfikacja telefoniczna.

 • Klient posiada do wyboru odbiór zamówionego towaru w wybranym sklepie komputerowym znak.pl w ustalonym terminie lub przesłanie go kurierem do wskazanej lokalizacji w Polsce.

 • W przypadku zamówienia towaru rzadko sprzedawanego lub sprowadzanego na specjalne zamówienie konieczne jest wpłacenie przez klienta opłaty rezerwacyjnej.

 • Należność za zamówienie należy przelać po jego potwierdzeniu na rachunek bankowy podając numer zamówienia otrzymany po jego złożeniu.

 • W przypadku braku towaru lub konieczności dłuższego oczekiwania na jego sprowadzenie klient zostanie poinformowany telefonicznie.

 • znak.pl przykłada szczególną staranność aby jak najszybciej zrealizować zamówienie złożone przez klienta.

 • Do każdej paczki dodawany jest dokument dokumentujący sprzedaż: paragon fiskalny lub faktura VAT oraz wymagane prawem instrukcje i certyfikaty.

 • Towary sprzedawane przez znak.pl są wysokiej jakości. Są magazynowane i pakowane w warunkach zapewniających ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i elektrycznymi.

 • znak.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzania ograniczonych czasowo i ilościowo promocji wybranych towarów.

 • Towary przedstawiane na stronie internetowej są objęte gwarancją (poza materiałami eksploatacyjnymi). Klient otrzyma dokument gwarancji. W zależności od specyfiki towaru będzie to gwarancja realizowana przez znak.pl lub tzw. gwarancja producenta gdzie wsparcie gwarancyjne oferuje bezpośrednio producent.

 • Towar poddawany nieautoryzowanym przeróbkom lub mechanicznie uszkodzony przez klienta traci prawa gwarancyjne. Więcej szczegółów o procedurze składania gwarancji znajduje się w warunkach gwarancyjnych, którą otrzymuje klient przy zakupie.

 • znak.pl przykłada szczególną staranność aby opisy i specyfikacje towarów znajdujących się na stronie internetowej były jak najbardziej wierne, dokładne i aktualne. znak.pl jest nie odpowiada za ewentualne błędy i sugeruje kontakt z handlowcem w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

 • znak.pl stara się aby zamieszczone zdjęcia produktów przedstawiały dokładnie sprzedawany towar. Czasami jednak mogą one się w nieznaczny sposób różnić od oryginału. Intencją zamieszczenia tego typu zdjęć jest jedynie przybliżenie klientowi wyglądu oferowanego produktu.

 • Możliwość zwrotu towaru zakupionego przez Internet w ciągu 10 dni od daty zakupu wg prawa dotyczy tylko konsumentów, czyli klientów indywidualnych. Możliwości zwrotu nie mają firmy oraz klienci dokonujący zakupów w ich imieniu. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

 • W sytuacjach konfliktowych znak.pl będzie dążył do ich polubownego załatwienia. Gdy okaże się to niemożliwe spór będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby znak.pl.

 • Niniejszy regulamin jest integralną częścią umów zawieranych z wykorzystaniem strony internetowej między klientami a znak.pl. Regulamin jest umiejscowiony w łatwo dostępnym miejscu na stronie internetowej oraz przytaczany w korespondencji potwierdzającej fakt złożenia zamówienia w formie linka do odpowiedniej witryny.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt kanałami komunikacji wymienionymi na stronie "Kontakt".


Oddaj zużyty sprzęt komputerowy i elektroniczny


Kupując sprzęt komputerowy i elektroniczny w firmie Łukasz Doliński ZNAK.PL klient ma możliwość pozostawienia nieodpłatnie starego sprzętu w sklepie o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Kupując towar w sklepie internetowym należy podczas składania zamówienia w oknie Uwagi wpisać informację o chęci oddania zużytego urządzenia.


Dlaczego nie wolno wyrzucać elektrośmieci razem z innymi odpadami?
- Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby Ziemi.
- Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np. ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon), które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.


Rodzaje substancji niebezpiecznych w wybranych rodzajach sprzętu:
Monitory, telewizory - Arsen, ołów, kadm, chrom, rtęć (Substancje te posiadają silne właściwości trujące, mutagenne i rakotwórcze)
Komputery - Związki bromu (Powodują schorzenia układu rozrodczego i nerwowego)


Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

Nasz numer BDO: 000491797
Powierzchnia sali sprzedażowej wynosi 80 m2.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
informujemy, że nasza firma Łukasz Doliński ZNAK.PL jako Dystrybutor i punkt serwisowy ma poniższe zobowiązania:
Art. 37.
1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
Art. 40.
1. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.
Art. 41.
1. Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.

Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

REMONDIS Sanitech Poznan Sp. z o.o.
ul. Górecka 104 61-483 Poznan Tel.: +48 61 6640733
Numer BDO 000012573

ZŁOMAR Arkadiusz Słomka
ul. Średzka 18 61-023 Poznań tel. 607 451 644
Numer BDO 000004633

Pandera Wanda Zawadzka
ul. Mostowa 26/34 61-854 Poznań tel. 500310977, 511801827
Numer BDO 000019193

Ekos Poznań Sp. z o.o.
ul. Krańcowa 12 61-022 Poznań tel. 61 871 85 00
Numer BDO 000004046

https://www.remondis-polska.pl/pl/lokalizacje/
http://mapa.oddamodpady.pl/